Dịch vụ

  • Dịch vụ gài đặt: Máy tính được gài đặt đủ các phần mềm cơ bản để làm việc. Máy hoạt động ổn định, an toàn.
  • Dịch vụ bảo dưỡng.
  • Dịch vụ tư vấn nâng cấp (miễn phí).